ANUNCI JIDINF 2018

Un any més, el pròxim 3 de juliol celebrem la Jornada d’Innovació Docent JIDINF’18. Tindrà lloc en la sala d’actes de l’ETSINF de 9.00 a 14.00 h.

L’objectiu principal de la Jornada és donar a conèixer, mitjançant pòsters, les activitats d’innovació docent que heu desenvolupat en les vostres assignatures o tingueu previst engegar el pròxim curs, relacionades amb Metodologies Docents, desenvolupament de Competències Transversals o Pràctiques Educatives Innovadores.

Per a participar a la Jornada cal enviar un resum de no més de 500 paraules amb una descripció del contingut del pòster, així com indicar si es tracta d’una activitat ja desenvolupada o d’una idea nova relacionada amb alguna de les següents temàtiques:

  • Treball i avaluació de les Competències Transversals.
  • Disseny d’instruments de Mesura i Avaluació Contínua.
  • Metodologies ApS, Docència Inversa, Aprenentatge basat en Projectes, Emprenedoria, etc.
  • Pràctiques Educativesque afavorisquen la motivació, participació, rendiment de l’alumnat i qualitat de la docència.

La data límit per a enviar el resum serà el 31de maig (ampliació de termini) i la notificació d’acceptació serà el 8 de juny.

Una vegada acceptat el resum, s’haurà d’enviar el pòster abans del 15 de juny, en format A1 i en PDF, per correu electrònic a jidinf@inf.upv.es

Els resums serán publicats en el llibre d’actes, per la qual cosa han de seguir el format de la Jornada. La impressió de tots els posters es farà a càrrec de l’organització.

D’entre tots els posters rebuts, una selección s’elscombidará per a la xarrada col·loqui sobre Millora Docent i Innovació amb el títol “Com estem innovant?”. Abans del 22 de juny es comunicaran els seleccionats.

Com a novetat, enguany les JIDINF’18 vindràn acompanyades de tallers de treball sobre Competències Transversalsque s’impartiran en les aules de la nostra escola i portaran reconeixement com a Tallers de Formació de l’ICE.

Una salutació, ens veiem en les JIDINF’18!