Enviament del pòster

Acabat el termini d’enviament dels pòsters