Inscripció

La inscripció de les Jornades es realitzarà des del Portal de Formació de la Intranet de la UPV, dins la oferta formativa del ICE.