Participació

La participació a la Jornada d’Innovació Docent és per invitació. Estan convidats a assistir a la Jornada tots els professors de l’ETSINF.

Estan convidats a exposar tots els professors de l’ETSINF. La Jornada està centrada en les competències transversals, des del disseny d’activitats per assegurar la seua adquisició, fins a la seua avaluació i parant per la utilització d’instruments de mesura. Es tracta, en definitiva de compartir les experiències, eines, idees que s’han desenvolupat per afrontar aquest nou repte que suposa la incorporació de les Competències Transversals en el dia a dia de les nostres assignatures.

Aquells professors que desitgen participar, hauran primer redactar un resum de no més de 300 paraules i una volta acceptats, elaborar un PÒSTER en grandària A1 i format PDF, que remetran abans del 16 de desembre, a través del formulari habilitat a la web.

Enviament del pòster

L’organització de l’esdeveniment s’encarregarà d’imprimir el pòster, que s’exposarà a la jornada a la sessió establerta a aquest efecte.

D’entre els pòster exposats, es farà una selecció dels més rellevants per a la seva presentació oral.