Participants

Crida a la Participació

L’objectiu principal de la Jornada és donar a conèixer les activitats d’innovació docent que heu desenvolupat en les vostres assignatures, relacionades amb l’avaluació de competències transversals dins de les titulacions relacionades amb la informàtica. Per tant, us animem a participar a la Jornada preparant un pòster relatiu als materials de les vostres assignatures.

Per participar en la jornada primer heu d’enviar un resum de no més de 300 paraules en el heu de fer una descripció del contingut del pòster, així com indicar algunes de les temàtiques del pòster, podent escollir d’entre les següents:

  • Disseny d’activitats
  • Disseny d’instruments de mesura
  • Rúbriques
  • Tècniques d’avaluació

La data límit per enviar el resum serà el 18 de novembre de 2016 i la notificació d’acceptació per a realitzar el pòster serà el 23 de novembre.

Una volta acceptat el resum s’ha d’enviar el pòster abans del 9 de desembre. Els pòsters, hauran de ser de mida A1 i format pdf. A través d’un formulari que a aquest efecte s’habilitarà a la web de l’esdeveniment, web que tindreu disponible a mitjans d’octubre. Quant la tinguem disponible us ho comunicarem per correu electrònic.

D’entre tots els pòsters rebuts, es farà una selecció per a la seua exposició oral en la pròpia Jornada. Abans del 19 de desembre es comunicarà als autors els pòsters seleccionats. La impressió de tots els pòsters anirà a càrrec de l’organització.

L’assistència a aquesta Jornada serà reconeguda com un taller de 4 hores inclòs a El Programa de Formació Permanent per al professorat de la UPV de l’ICE, pel que us convidem a inscriure-vos, a través de la pàgina web, quan aquesta estiga disponible.

Dates importants

  • 18 de novembre: Data límit per a remetre el resum.
  • 23 de novembre: Data límit per comunicar l’acceptació del resum.
  • 9 de desembre: Data límit per a remetre el pòster.
  • 19 de desembre: Data límit per comunicar pòsters seleccionades per a la seua presentació oral.

19 de gener: Celebració de la Jornada.

foto_cont_participants