Programa

9:00 – 9:30
Inscripció
9:30 – 10:00 Inauguració
10:00 – 11:30
Sessió de Pòsters / Café
11:30 – 13:30
Taula redona amb els autors dels pòsters seleccionats
13:30
Cloenda