Organització

Organització de les JIDINF’2018

COMITÉ DE PROGRAMA

Francisco García Peñalvo (Universidad de Salamanca)

Edmundo Tovar Caro (Universidad Politécnica de Madrid)

Joaquín Castelló Benavent  (Universitat Jaume I)

Sílvia Terrasa Barrena (Universitat Politècnica de València)

Ángeles Calduch Losa (Universitat Politècnica de València)

Daniela Gil Salom (Universitat Politècnica de València)

José Luis Poza Luján (Universitat Politècnica de València)

José Vicente Benlloch Dualde (Universitat Politècnica de València)

Juan Vicente Oltra Gutiérrez (Universitat Politècnica de València)

Leonor Ruiz Font (Universitat Politècnica de València)

Llanos Cuenca González (Universitat Politècnica de València)

Mª José Labrador Piquer (Universitat Politècnica de València)

Mª José Rodríguez Álvarez (Universitat Politècnica de València)

Miguel Rebollo Pedruelo (Universitat Politècnica de València)

Patricio Letelier Torres (Universitat Politècnica de València)

Salvador Petit Marí (Universitat Politècnica de València)

Samuel Morillas Gómez (Universitat Politècnica de València)

Sara Blanc Clavero (Universitat Politècnica de València)

Vicente Pelechano Ferragut (Universitat Politècnica de València)

Xavier Molero Prieto (Universitat Politècnica de València)

Joaquín Castelló Benavent  (Universitat Jaume I)

ORGANITZACIÓ

Ángeles Calduch Losa

Daniela Gil Salom

José Luis Poza Luján

Sara Blanc Clavero

Sílvia Terrasa Barrena

Vicente Pelechano Ferragud

Xavier Molero Prieto