Organització

Denominació Coordinador Departament mail
CT01 Comprensió i Integració Sílvia Terrasa DISCA sterrasa@disca.upv.es
CT02 Aplicació i Pensament Pràctic José Luis Poza DISCA jopolu@disca.upv.es
CT03 Anàlisi i Resolució de Problemes Mª José Rodriguez DMA mjrodri@mat.upv.es
CT04 Innovació, creativitat i emprenedoria Leonor Ruiz DOE lruiz@omp.upv.es
CT05 Disseny i Projecte Sara Blanc i Patricio Letelier DSIC/DSIC sablacla@disca.upv.es

letelier@dsic.upv.es

CT06 Treball en Equip i Lideratge Sara Blanc i Patricio Letelier DISCA/DSIC sablacla@disca.upv.es

letelier@dsic.upv.es

CT07 Responsabilitat Ètica, Medioambiental i professional Juan Vicente Oltra DOE jvoltra@omp.upv.es
CT08 Comunicació Efectiva Daniela Gil, Mª José Labrador DLA dagil@idm.upv.es

mlabrado@upvnet.upv.es

CT09 Pensament Crític Alberto Conejero DMA aconejero@upv.es
CT10 Coneixement dels Problemes Contemporanis Xavi Molero DISCA xmolero@disca.upv.es
CT11 Aprenentatge Permanent Miguel Rebollo DSIC mrebollo@upv.es
CT12 Planificació i Gestió del Temps Sara Blanc i Patricio Letelier DISCA/DSIC sablacla@disca.upv.es

letelier@dsic.upv.es

CT13 Instrumental Específica Pepe Benlloch DISCA jbenlloc@disca.upv.es

 

Organització de les JIDINF’2017

  • Subdirector Cap d’estudis : Antonio Molina Marco
  • Subdirectora de Qualitat i Docència : Sílvia Terrasa Barrena
  • Director Acadèmic de Títol del MUIINF : Vicente Pelechano
  • Comissió Competències